Asas Teknologi Maklumat & Komunikasi Peperiksaan Online SPA-BIL 4

TARIKH          : 18 OKTOBER 2019 

MASA             : 9:00 PAGI - 11:00 TGH 

LOKASI          : PI KG PANTAI 

PESERTA       : 1 ORANG

Tujuan

        • Memberi penerangan cara membuka laman web/link untuk peperiksaan secara atas talian di dalam Laman web Spa.gov.my

 

Aktiviti

     • Memberi penerangan laman web spa.gov.my dan Memastikan tiada yang ketinggalan atau tidak faham ketika sesi pengajaran dijalankan.
     • Gambar Disini