LATIHAN MICROSOFT OFFICE WORD

TARIKH          : 14 JANUARI 2020

MASA             : 9:00 PG - 10:00 PG

LOKASI          : PI KG PANTAI 

PESERTA       : 2 ORANG

Tujuan

                              • Memberi penerangan pengenalan aplikasi Microsoft word dan Membimbing cara penggunaan setiap menu seperti menu insert, home, page layout, clip art, view, design dan sebagainya
                         • Aktiviti
                       • Menyediakan latihan aplikasi Microsoft Word dan Memastikan tiada yang ketinggalan atau tidak faham ketika sesi pengajaran dijalankan
                       • Gambar Disini

LATIHAN MICROSOFT OFFICE PUBLISHER

TARIKH          : 12 JANUARI 2020

MASA             : 9:00 PG - 10:00 PG

LOKASI          : PI KG PANTAI 

PESERTA       : 2 ORANG

Tujuan

                           • Memberi penerangan pengenalan aplikasi ini dan Membimbing pelajar menggunakan aplikasi untuk menghasilkan
                           • kad ucapan/risalah/kad perniagaan/banner/pamplet/postcard dan sebagainya
                         • Aktiviti
                     • Membuat penyediaan latihan kepada pelajar,Menyediakan latihan untuk menguji kefahaman pelajar dan Memastikan tiada yang ketinggalan atau tidak faham ketika sesi pengajaran dijalankan.

LATIHAN MICROSOFT OFFICE POWER POINT

TARIKH          : 10 JANUARI 2020

MASA             : 9:00 PG - 10:00 PG

LOKASI          : PI KG PANTAI 

PESERTA       : 2 ORANG

Tujuan

                          • Memberi pengenalan kepada pelajar tentang aplikasi Microsoft Office Power Point,Memberi pendedahan cara penggunaan Office Power Point dan 
                          • Memberi pemahamam lebih mendalam tentang fungsi dan penggunaan setiap Menu, Insert, Design, Animation, Transitions dan sebagainya.
                          Aktiviti
                    • Membuat penyediaan menghasilkan slide presentation/persembahan dan Mempraktikkan cara penggunaan Microsoft Office Power Point.
                    • Gambar Disini

LATIHAN SUNTINGAN IMEJ

TARIKH          : 13 JANUARI 2020

MASA             : 9:00 PG - 10:00 PG

LOKASI          : PI KG PANTAI 

PESERTA       : 2 ORANG

Tujuan

                             • Memberi penerangan pengenalan penggunaan aplikasi suntingan imej - Photoscape dan Membimbing pelajar menggunakan aplikasi tersebut
                         • Aktiviti
                      • Menyediakan latihan aplikasi Photoscape,Memberi penerangan setiap menu dan fungsi dalam aplikasi Photoscape dan Memastikan tiada yang ketinggalan atau tidak faham ketika sesi pengajaran dijalankan
                      • Gambar Disini

LATIHAN MICROSOFT OFFICE EXCEL

TARIKH          : 9 JANUARI 2020

MASA             : 2:00 PTG - 4:00 PTG

LOKASI          : PI KG PANTAI 

PESERTA       : 2 ORANG

Tujuan

                         • Memberi pengenalan kepada pelajar Microsoft Excel dan Memberi penerangan jelas fungsi dan cara menggunakan aplikasi ini dan fungsi setiap menu

 

Aktiviti

                   • Membuat penyediaan modul tentang Aplikasi Microsoft Excel.
                   • Gambar Disini